Fikri Çıktılar

  • IO1 – İYİ UYGULAMALARIN TOPLANMASI – Avrupa’daki üretim okullarına genel bir bakış

Bu belge Avrupa’daki üretim okullarının geçmişi hakkında bilgilerin bir derlemesidir. Partnerlerin kendi ülkelerindeki üretim okullarında bir melez modeli geliştirilmesi için ortak bir çalışmanın temelini oluşturmaktadır

Buradan indirebilirsiniz

  • IO2 –  GELİŞME SEVİYESİ  ULUSLARARASI RAPORU 

Bu döküman mevcut ulusal ve partner organizasyonların kapsamı hakkında derleme bir rapordur. Partnerlerin kendi MEÖ programları/projelerinde kullanılan eğitici kaynaklara envanter sağlamaktadır.

Buradan indirebilirsiniz

  • IO3 – PRO PULSE+ MODEL

Bu belge, hedef ülkeler ör. Fransa, Avusturya, İtalya, Portekiz ve Türkiye’de ünite yapısı, organigram ve tanımlayıcılar, temel  kurallar, kaynaklar, atölye düzeni, kişisel proje, yerel toplulukları haritalama ve sosyal bileşenlerinin tasarımının da dahil olduğu yeni nesil üretim okullarını kurmak için pratik bir çerçeve önermektedir.

Buradan indirebilirsiniz

  • IO4 – PRO PULSE+ ve ARAÇ ÇUBUĞU

Bu yayın hedef yararlanıcılar olan düşük vasıflı genç ve yetişkinler ,hedef kullanıcılar, profesyonellerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için adapte edilen ve / veya geliştirilen bir dizi kapsamlı ve pratik materyali içerir. 2 bölüme ayrılır 1-el kitabı, 2-pratik malzeme.

Buradan indirebilirsiniz 1-el kitabı

Buradan indirebilirsiniz 2-pratik malzeme

 

  • IO5 – PRO PULSE+ MODEL UYGULAMASI İÇİN KILAVUZ

PRO PULSE + model’in ileriki uygulamaları için önerileri içerir.

Buradan indirebilirsiniz