Ortaklar

Logo LigueLa Ligue, yaygın ve örgün eğitimde Fransa’nın en eski kuruluşlarından biridir. 1866 yılında kurulan, yaş, sosyal ve etnik kökeni her ne olursa olsun herkes için eğitime erişimi temin etmeyi amaçlayan bir kurumdur. Ayrıca vatandaşlar ve aktif vatandaşlık için laik toplum ve dayanışmayı  teşvik etmektedir.

Nouvelle_image (1)INFREP 1982 yılında kurulam bir eğitim merkezidir. Son zamanlarda INFREP yıllık olarak 20000 öğrenciye ve 2 milyon saatten fazla eğitim vermektedir.  Fransa’nın tamamında 26 acentesi ve 250 eğitmeniyle kalite sürecine dahil olmaktadır ve  ISO 9001 etiketine uygun bir yapılanması vardır. Ayrıca ISQ OPQF kalite etiketine sahiptir.

 

FNEPFNEP (Üretim Okulları Ulusal Federasyonu) Fransız topraklarında 17 okulu bir araya getiren 1901 dernek yasası 1901’e tabi kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.  Her okulun değişken bir boyutu vardır ve hep birlikte yaklaşık 750 öğrenciyi bir araya getirmektedirler.  Fransız Üretim Okulları profesyonel 14 ile 18 yaş arası gençleri kabul etmekte ve profesyonel olarak  yetiştirmektedir.

  • BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (France) – http://www.best.at/

BEST Logo großBEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH 1990 yılında sürekli eğitim, mesleki nitelik ve kariyer hizmeti sağlamak amacıyla kurulmuş bağımsız bir  Avusturya  organizasyonudur.  Temel faaliyetleri birçoğu dezavantajlı ve göçmenlik geçmişi olan gençler (+16) ve yetişkinler için sürekli ve mesleki eğitim, danışmanlık & koçluk ve iş arayanlar ve işçilerin aktivasyonu üzerine yenililçi eğitim programları geliştirmeyi içermektedir.

CITEVE_LOGO_ENCITEVE Portekiz Tekstil ve Giyim Sanayi Teknolojik Merkezi’dir. 1989 yılında kurulmuştur. Özel bir kar amacı gütmeyen organizasyon olarak 500 bağlı şirkeit ve 2000’den fazla müşterisi vardır. CITEVE’in temel faaliyetleri   Ulusal ve Avrupa düzeyinde teknoloji transferi, laboratuar  analizi, Fikri Mülkiyet Hakları  bilgi, eğitim,  teknik ve mesleki  orta öğretimi, sertifikasyon & standardizasyon faaliyetleri ve ar&ge faaliyetleri.

Pera Logo1991 yılında kurulan Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilen özel bir kuruluştur. Sanat ve diğer mesleki konularda mesleki eğitimi sağlanmaktadır. 24 yıllık deneyiminin  ardından merkez yüksek eğitim seviyesine ulaşmak amacıyla doğruluğunu kanıtlanmış teorileri bir araya getirmeyi öğrenmiş, artık bunun nasıl yapılacağını öğretmektedir.

mcg-coopMCG Manager Consulting Group Soc. Coop. 1989 yılında kuruldu ve 20 yılı aşkın bir süredir  insan sermayesini ve yerel bağlamda insan potansiyelini geliştirmeyi amaçlayan istihdam politikalarıyla ilgili entegre hizmetlerin  planlama ve uygulaması üzerinde çalışmaktadır.