Proje

A new perspective for production schools

Avrupa Birliği Erasmus + programı tarafından finanse edilen PRO PULSE  + projesi üretim okulu modelini daha « klasik » olan MEÖ tedarikçilerine  adapte etmeyi amaçlamaktadır. Amacı, entegrasyonel öğrenmeyle özel olarak odaklanarak, düşük vasıflı genç ve yetişkin işsizlere  yeni (yeniden) bir başlangıç sağlamaktır.

ic mimari (3)Mesleki eğitim alanında, özellikle dezavantajlı bir geçmişe sahip ve okulu bırakma öyküsü olan öğrencilerle çalışan  PRO PULSE + ortaklarının deneyimi ,  bu kişilerin geleneksel eğitim / öğretim sisteminden farklı bir şekilde öğrenmeleri ve proje bazlı ve kişisel bir eğitim/rehberlik almaları gerektiğine inanmalarını sağlamaktadır.

PRO PULSE+ projesi düşük  nitelikli ve uzun süre  aktif olmamış gençlerin (16-29 yaş) ve orta yaş ve üzeri yetişkinlerin (+45) üretim okullarını gençlerin ihtiyaçlarına adapte edilebilecek şekilde tekrar düşünülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.